Jonathan Oprean

Contact

ROlingua

Jonathan Oprean

Traducãtor ºi interpret de limba germanã

Telefon: +49 (0) 341 9213861
Telefax: +49 (0) 341 9213862
mail@rolingua.de

Traducãtor atestat ºi autorizat
Ing. construcþii aerospaþiale

Membru al Federaþiei Germane a Traducãtorilor ºi Interpreþilor (BDÜ)
Membru al Asociaþiei Germane a Interpreþilor de Conferinþã (VKD)
Servicii de traducere conform standardului european DIN EN 15038:2006-0815038:2006-08 (nr. înregistrare 7U173)