Traduceri de specialitate

Documentații tehnice
manuale de utilizare și exploatare, cărți tehnice, localizare software, manuale de reparații, caiete de sarcini, documentații pentru licitații publice,
specificații, expertize și memorii tehnice, etc.

Traduceri profesioniste:
manuale de utilizare și exploatare, cărți tehnice, localizare software, manuale de reparații, caiete de sarcini, documentații pentru licitații publice, specificații, expertize și memorii tehnice, etc.

Texte juridice
Contracte, sentințe civile, penale și comerciale, decizii de arbitraj în litigii de drept comercial sau civil, expertize tehnico-criminalistice și medicale, texte de lege, acte normative și regulamente

Texte economico-financiare
Bilanțuri, conturi de profit și pierdere, planuri de conturi, rapoarte anuale, acreditive și incasso-uri documentare conf. ERA 500 și ERI 522, manuale QM, articole de presă, studii de marketing, studii de piață, sondaje, etc.

Localizare software pentru soluții individualizate sau sectoriale:
"Deja din anul 2002 engleza nu mai este limba folosită de majoritatea utilizatorilor internet. Din anul 2003, peste 50% din paginile internet nu mai sunt redactate în limba engleză." (Sursa: eMarketer,„The eBusiness Report ")

ROlingua

Jonathan Oprean

Traducător și interpret de limba germană

Telefon: +49 (0) 341 9213861
Telefax: +49 (0) 341 9213862
mail@rolingua.de

Traducător atestat și autorizat
Ing. construcții aerospațiale

Membru al Federației Germane a Traducătorilor și Interpreților (BDÜ)
Membru al Asociației Germane a Interpreților de Conferință (VKD)
Servicii de traducere conform standardului european DIN EN 15038:2006-0815038:2006-08 (nr. înregistrare 7U173)